Přeskočit k navigaci »

Komunistická strana Čech a Moravy / Okresní výbor KSČM Cheb

úterý 19. února 2019, svátek má Patrik
Velikost textu

Aktuální zprávy

Na každém hlasu záleží – jdeme k volbám!             

     Podle rozhodnutí prezidenta republiky se ve dnech 5. a 6. října 2018 uskuteční volby do zastupitelstev obcí – komunální volby. Mnozí občané si kladou otázky: Má význam jít k volbám? Změní něco výsledky voleb? Pro všechny pochybovače mám jednoznačnou odpověď: Nepůjdu-li volit zástupce lidu do zastupitelstva v obci či ve městě, kde žiji, zahazuji šanci ovlivnit svým hlasem život v naší obci a přenechávám prostor pro působení lidí, kteří chtějí uspokojit pouze své, mnohdy podnikatelské, zájmy, nikoliv zájmy obyvatel obce či města!                 

     Ve dvanácti místech okresu byly zaregistrovány kandidátky Komunistické strany Čech a Moravy (Aš, Krásná, Hranice, Hazlov, Františkovy Lázně, Třebeň, Cheb, Dolní Žandov, Mariánské Lázně, Trstěnice, Teplá), ve dvou místech jdou do voleb jednotliví komunisté (Pomezí, Vojtanov). Všude, vyjma jedné obce, přijaly ZO KSČM či MěV KSČM volební program, s nímž jdou kandidáti do volebního klání. Pokud chceme v jednotlivých místech ve volbách uspět, musí kandidáti volební program znát a umět jej voličům předat, představit, vysvětlit a voliče pro tento program získat.

     Mají-li se však naše místní volební programy naplnit, musí KSČM ve volbách obdržet tolik hlasů voličů, které zabezpečí, aby KSČM měla většinové zastoupení v zastupitelstvu, aby měla možnost body volebního programu v místě prosadit a uvést do života.          

     Členové KSČM jsou pragmatici a vědí, že vývoj se nemůže ponechat náhodě. Pro úspěch ve volbách do obecních zastupitelstev má, podle mého názoru, každý člen strany povinnosti a úkoly. Hlavní povinností každého člena KSČM je přijít do volební místnosti a dát svůj hlas kandidátům KSČM a hlavním úkolem každého člena KSČM je přivést veškerou dospělou populaci své rodiny k volbám. Je zcela samozřejmé, že každý člen strany je povinen oslovit své známé, přátele a sousedy, seznámit je s naším volebním programem a doporučit jim, aby pro naplnění tohoto programu šli zvolit kandidáty KSČM. Lídři kandidátek musí s předsedy ZO KSČM v místech a komunistickým aktivem sehrát rozhodující roli v působení na občany, v získávání voličů pro náš program a tím pro naše kandidáty!            

     Nejen velká města v okrese, ale i ty nejmenší obce si zaslouží dosáhnout velkých cílů a lepší budoucnosti. Z tohoto důvodu pojďme k volbám a zvolme naše kandidáty, kteří jsou schopni komunikovat se svým okolím i s politickými soupeři při prosazování volebního programu KSČM, kteří si umějí najít čas pro práci zastupitele, znají způsoby a cesty k informování svých voličů o své práci v zastupitelstvu, o tom, jaké návrhy předkládali, jak s nimi bylo naloženo, jak se daří prosazovat plnění volebního programu KSČM v obci či městě.            

     Komunisté okresu Cheb, pojďme k podzimním volbám jednotně, dokažme v říjnových dnech roku 2018, že si Komunistická strana Čech a Moravy zaslouží lepší volební výsledek, než ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017!            

     Chceme-li, aby kandidáti KSČM uspěli ve volbách do zastupitelstev obcí a měst na podzim roku 2018, musíme jít všichni k volbám, přivést k volbám ty občany, kteří s námi sympatizují a věří nám!!!  

JUDr. Václav Sloup p

ředseda OV KSČM Cheb

Volby 2017

31. října 2017
Děkovný dopis předsedy OV KSČM Cheb.

Vážené soudružky,
vážení soudruzi,
vážení občané, sympatizanti a voliči Komunistické strany Čech a Moravy! 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR skončily debaklem levice, který je pro KSČM velkým zklamáním, ale i poučením do budoucna. Příčin propadu politiky KSČM je mnoho, ale předběžně lze konstatovat, že nám hlasy voličů ubrali populisté Babišova Hnutí ANO 2011, Okamurovy SPD a u mladších ročníků Pirátská strana. Výsledkem voleb a příčinami propadu KSČM v okrese Cheb se zabýval Výkonný výbor OV KSČM na svém jednání dne 25.10.2017 a dne 27.10.2017 provedl prvotní hodnocení ÚV KSČM v Praze.

ÚV KSČM rozhodl svolat X. sjezd KSČM v dubnu 2018 k vyhodnocení voleb do Poslanecké sněmovny PČR 201 a krajských voleb z podzimu roku 2016, k přijetí personálních změn a k rozhodnutí o směřování politiky KSČM do dalších období.

Přes neúspěch ve volebním klání patří upřímné poděkování Okresního výboru KSČM v Chebu všem členům strany, kteří se podíleli na aktivizaci obyvatel k těmto volbám a pomáhali kandidátům získávat lidi pro volbu KSČM. Samostatné poděkování patří kandidátům z okresu Cheb, a to Ing. Elišce Stránské, s. Pavlu Hojdovi, s. Radkovi Honců, kteří věnovali svůj čas a síly v získávání občanů pro volbu kandidátky KSČM.

Zvláštního uznání si zaslouží obyvatelé Dolního Žandova, Křižovatky, Nebanic, Mnichova, Teplé a Trstenic, tedy obcí, v nichž jsme obsadili 2. Místo za Hnutím ANO 2011. Poděkování náleží i obyvatelům Hranic, Lázní Kynžvartu, Okrouhlé, Plesné, Poustky, Pomezí, Staré Vody, Třebeně, Velkého Luhu, Vlkovic či Vojtanova, kde nám dalo své hlasy více než 10% voličů. Poděkování náleží komunistům a sympatizujícím, kteří plnili úkoly v okrskových volebních komisích ve městech a obcích okresu Cheb, kam je delegovala KSČM. Měli jsme zastoupení ve všech okrskových volebních komisích okresu Cheb.

Nad výsledky právě skončených voleb nelze podléhat nenaději, poraženeckým náladám či zoufalství. Komunisté se musí semknout, více a účinněji působit mezi lidmi, vést přímočarou a otevřenou politiku s lidmi a pro lidi! Odrazovým můstkem pro zkvalitnění naší práce se musí stát výroční členské schůze ZO KSČM, z nichž musí vyjít podněty pro práci ZO KSČM ale i pro vyšší stranické orgány, které povedou k dosažení výrazného úspěchu v komunálních volbách v roce 2018. Návrhy z VČS ZO KSČM budou podkladem pro jednání městských, okresních a krajských konferencí KSČM. Na X. sjezdu KSČM musí dojít k aktualizaci strategie a taktiky politické linie Komunistické strany Čech a Moravy tak, aby politiku KSČM pochopil každý člověk, aby byla přínosem pro všechny občany České republiky.

Soudruzi komunisté, předejte toto poděkování všem, kteří nám dali hlas ve volbách, kteří sympatizují s politikou Komunistické strany Čech a Moravy.

 

JUDr. Václav Sloup
předseda OV KSČM Cheb

 

Krátké zprávy

Vojtěch Filip: Nelze vyloučit předčasné volby - 6. 4. 2018
9. dubna 2018
Nelze vyloučit předčasné volby, na které je KSČM připravena, řekl mj. dnes před jednáním Výkonného výboru ÚV KSČM Vojtěch Filip v reakci na včerejší krach vyjednávání ANO a ČSSD. Více v záznamu: https://www.facebook.com/komunistickastranacechamoravy/videos/1138347559... Mediální úsek ÚV KSČM Zdroj: ČT24
 
K zákazu KS Ukrajiny
21. května 2017

Předseda ÚV KSČM V. Filip obdržel dopis od tajemníka KS Ukrajiny P.Symonenka s poděkováním za podporu KSČM v boji proti zákazu KS Ukrajiny. Zákaz ukrajinských komunistů a zákaz jejich podílu na veřejném životě prosazuje současný ukrajinský režim.

 
Volební preference
8. února 2017

Podle posledního volebního průzkumu agentury Median by Hnutí ANO dalo hlas 28.5% voličů, ČSSD 19.5%, komunistům 15.0%. Komunisté jsou tedy stále třetí.

 
Poslední rozloučení s Fidelem Castrem
3. prosince 2016

Smutečního ceremoniálu na Kubě v Santiago de Cuba (dne 3.-4.12) se zúčastní místopředseda ÚV KSČM Josef Skála. S Fidelem Castrem se několikrát osobně setkal.

 
Zemřel Fidel Castro
26. listopadu 2016
Ve věku 90 let dnes zemřel vůdce kubánské revoluce a dlouholetý prezident Kuby, Fidel Castro.
 

Anketa

Zatím nic...

Různé info

Líbí se nám motto:
Kdo nejde s námi, může nám jít naproti...

Líbí se nám citát:
Skutečným účelem socialismu je překonat predátorskou fázi lidského vývoje. Albert Einstein

 

Naše adresa:

Okresní výbor KSČM Cheb
Kostelní 505/2
350 02 Cheb

E-mail: ov.cheb@kscm.cz

Telefon: 354 422 214, 354 422 211

Mobil: +420 725 646 037

 

Počasí v Chebu

Citát na dnešní den...

Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžko.
William Shakespeare